Firma ASTORG została wyróżniona Europejskim Laurem Wiarygodności 2019-2020