Podziękowanie wierszem z Parafii koło Żywca

 Instalacja organów Viscount 3 manułały w Parafii koło Żywca. Poniżej wiersz jaki napisał Pan Organista na cześć nowych organów.

 


„Organy”
Gdzieś tam nad nami, na niewielkim chórze,
stoją przepiękne, bogate i duże.
Grają one tobie, abyś śpiewał Bogu,
prosząc, by cię kiedyś przyjął w swym progu.

Gdy kapłan na Chrzcie Świętym wodą Cię obmywał,
dźwięk organów już wtedy wszelki smutek chował.
Ludzie z całych sił śpiewali dla Pana,
a Gloria uroczyście była dla Niego grana.

Gdy Jezusa w Hostii pierwszy raz przyjmowałeś,
razem z organami całym sercem śpiewałeś.
Wtedy uśmiech na twej twarzy radował każdego,
a dźwięk organów pocieszał nawet cierpiącego.

Gdy Duch Święty Bierzmowaniem twe życie odwrócił,
wtedy każdy z Tobą Veni Creator nucił.
Stałeś się dojrzały, a organy dalej grają
i Boga w Trójcy swym dźwiękiem uwielbiają.

Niektórzy przyjęli Sakrament Małżeństwa
doznając Bożego błogosławieństwa.
Organy i wtedy marsz weselny grały,
a Chóry Anielskie wraz z nimi śpiewały.

Od wieków organy w kościołach grały,
a ludzkie głosy przy nich Boga wychwalały.
My także przez swe życie śpiew na ustach mamy
I do Ojca Niebieskiego chwalebnie wołamy.

Lecz gdy w końcu przyjdzie smutny śmierci czas
i nim przykryje nas na wieki ten grobowy głaz,
przy naszej trumnie będą dalej grały:
organy… -właśnie one, będą nas żegnały.
Organista