Nowość!!! Sprzęt procesyjny i pielgrzymkowy.

zestaw-pielgrzymkowy

zestaw-procesyjny